Маркетинг в туризма

Маркетинг в туризма се базира на три основни концепции – маркетинг концепия за дестинациите, за туристическите продукти и за туристическите стратегически бизнес единици.Маркетинг в туризма
Нататък Маркетинг в туризма